Beleid & Financiën

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiele steun aan in Nederland gevestigde maritieme reddingorganisaties, aan behoeftige in Nederland wonende redders van schipbreukelingen, behoeftige weduwen van redders en behoeftige nagelaten betrekkingen van redders, omgekomen bij de redding van schipbreukelingen. Ter bereiking van dit doel worden geldelijke uitkeringen gedaan en worden kerstpakketten verstrekt.

Daarnaast worden giften verstrekt aan in Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve of het algemeen nut beogende instellingen met een maritieme achtergrond en uitkeringen verstrekt ten behoeve van de instandhouding van maritieme cultuurgoederen.

Voorts neemt de Stichting actief deel aan een samenwerkingsverband tussen een zestal maritiem gerichte organisaties, bekend als de Samenwerkende Maritieme Fondsen, gericht op het behoud van maritiem erfgoed en het in samenwerking ondersteunen van grotere maritiem gerichte projecten.

 

PUBLICATIEPLICHT ANBI VERMOGENSFONDSEN

BELEIDSPLAN

FINANCIËLE VERANTWOORDING

BESTUURSVERSLAG

BEGROTING

BELEGGINGS- EN BELONINGSBELEID

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri