Beleggings- en beloningsbeleid

Beleggingsbeleid

Het in de loop der jaren verworven vermogen vormt thans de basis voor het subsidie beleid. Het beleggingsbeleid van het Dorus Rijkers Fonds heeft als doel een inkomstenstroom te genereren die het mogelijk maakt uitkeringen te doen aan begunstigden die binnen de doelstelling vallen. In principe wordt een vast bedrag uitgekeerd. Hierdoor is het uitkeringsbudget minder afhankelijk van koerswinsten of koersverliezen op de beleggingen.

Op lange termijn is het gewenst een redelijk waardevastheid van zowel het vermogen als het niveau van de uitkeringen te realiseren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en ook worden er geen vacatiegelden uitgekeerd.

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri