BESTUUR

J. Snoeks, Commandeur van de Elektrotechnische Dienst b.d. - voorzitter
D.P. Stolp - penningmeester
Mr. J. Willeumier - secretaris
Mevrouw Mr. V. van der Kuil - bestuurslid
Mevrouw V.J. Vree-Mattner - bestuurslid

Het bestuur van het fonds ontvangt geen beloning, reis- en of en onkostenvergoeding.

Het bestuur van het Dorus Rijkers Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.

Beleidsplan >>

Bestuursverslag >>

 
FINANCIËN

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De financiële verantwoording van Stichting Helden der Zee - Fonds ‘Dorus Rijkers’ wordt vastgelegd in onderstaande documenten:

Begroting >>

Het in de loop der jaren verworven vermogen vormt thans de basis voor het subsidie beleid. Het beleggingsbeleid van het Dorus Rijkers Fonds heeft als doel een inkomstenstroom te genereren die het mogelijk maakt uitkeringen te doen aan begunstigden die binnen de doelstelling vallen. In principe wordt een vast bedrag uitgekeerd. Hierdoor is het uitkeringsbudget minder afhankelijk van koerswinsten of koersverliezen op de beleggingen.
Op lange termijn is het gewenst een redelijk waardevastheid van zowel het vermogen als het niveau van de uitkeringen te realiseren.

Financiële verantwoording 
ANBI formulier 

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK 41149211
RSIN 0027 66 711

 
SMF FONDSEN
Stichting Helden der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’ maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Meer informatie hierover en over de andere aangesloten fondsen is te vinden middels de volgende links:
 
CONTACT

Stichting Helden der Zee - Fonds ‘Dorus Rijkers’
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
C.F. Bosch, secretariaat
E info@dorusrijkersfonds.nl
T 0251 - 24 39 69

 
 
 
 
Code Goed Bestuur ANBI instelling
 
secretariaat
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk