Financiële verantwoording

REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro's)

   2019  2018 
        
BATEN       
Inkomsten uit beleggingen 628.994  358.628  
Waardewijzigingen beleggingen 2.318.369  - 977.296  
Schenkingen 1.000  -  
        
Totaal baten  2.948.363  - 618.668 
        
        
        
LASTEN       
Uitkeringen en donaties       
Uitkeringen oud redders 38.535  41.498  
Donaties 554.869  542.725  
        
Bank- en beheerkosten  67.024  62.968  
        
Administratie- en advieskosten  22.906  20.964  
        
Overige kosten  4.244  4.135  
        
Totaal lasten  687.578  672.290 
        
        
        
Saldo baten en lasten boekjaar  2.260.785  - 1.290.958 
        
        
        
Verklaring accountant  2019  2018 

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
 ontwerp on_line
realisatie Colibri