Stichting Helden der Zee - Fonds Dorus Rijkers (Dorus Rijkers Fonds) is een van de zeven fondsen die gezamenlijk maritieme projecten stimuleren onder de naam Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF). Vanuit het ontstaan van het fonds verleent het Dorus Rijkers Fonds specifiek financiële steun aan in Nederland gevestigde maritieme reddingorganisaties. Aan gepensioneerde redders van schipbreukelingen en nabestaanden van redders, omgekomen bij de redding van schipbreukelingen worden geldelijke uitkeringen gedaan en worden kerstpakketten verstrekt.

Kaatje
 
HISTORIE

De beroemdste redder aller tijden was Dorus Rijkers (27 januari 1847 -19 april 1928), wonende te Den Helder. Begonnen als beroepsmatige vletterman werd hij later schipper van de Helderse reddingboot en heeft dat tot op hoge leeftijd volgehouden. Onder zijn leiding werden talloze schipbreukelingen veilig aan wal gebracht. Dorus was in de loop van zijn leven een nationale held geworden, met een uitstraling, te vergelijken met de huidige Johan Cruyf. Maar enige vorm van oudedagsvoorziening bestond niet. Daarom leefde Dorus tot op hoge leeftijd bij zijn dochter Doortje in Den Helder in grote armoede. Dorus had vele onderscheidingen, maar het verhaal gaat, dat hij eens een gouden medaille heeft moeten verkopen om een fiets te kunnen aanschaffen.

Bij een aantal Nederlanders begon het besef door te dringen dat een financiële voorziening voor nabestaanden van dit soort nationale helden maar ook voor andere redders in die tijd na beëindiging van hun reddersloopbaan, dringend noodzakelijk was. Dit vormde de oorsprong van het Dorus Rijkers Fonds.

Het Dorus Rijkers Fonds was voor de tweede wereldoorlog in Nederland een bekende organisatie met veel leden. Het geld voor de uitkeringen werd niet alleen door de contributies van de leden bijeengebracht. Er was ook een bekend revue-gezelschap dat het Dorus Rijkers Fonds actief ondersteunde en een gedeelte van zijn opbrengsten aan het Dorus Rijkers Fonds afstond. Ook waren er weldoeners, zoals de Amerikaan Carnegie, de stichter van het Vredespaleis in Den Haag. Het bestuur was maatschappelijk zeer actief en er werd een eigen tijdschrift, 'De Stormbal' uitgegeven. In de Tweede Wereldoorlog leidde het Fonds een rustig bestaan. Na de oorlog groeide het Fonds verder uit, maar de maatschappelijke bekendheid verminderde. Er werd niet meer aan actieve fondsenwerving gedaan en het aantal leden nam zodanig af, dat op een gegeven moment besloten werd om de vereniging op te heffen en het Fonds te laten voortbestaan als stichting. De officiële naam daarvan luidt Stichting Helden der Zee - Fonds “Dorus Rijkers” en afgekort wordt de naam Dorus Rijkers Fonds gebruikt.

Boek: Het Fonds der Blauwe Zeeridders

 
Nieuwe waterscooters voor de KNRM

De lifeguards van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op de Waddeneilanden hebben vijf nieuwe reddingswaterscooters gekregen. Met deze waterscooters kunnen ze zwemmers in nood helpen. De scooters kunnen een hoge snelheid halen en kunnen een hoge branding goed aan.
De KNRM heeft drie van de vijf scooters gekregen van het Dorus Rijkers Fonds, dat veel projecten van de reddingsmaatschappij steunt. Op vrijdag 4 mei werden de waterscooters in IJmuiden door de KNRM in gebruik genomen. Een van de waterscooters werd vernoemd naar een van de kinderen van de secretaris van het Dorus Rijkers Fonds.

Meer informatie >>

 
 
 
Code Goed Bestuur ANBI instelling
 
secretariaat
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk