Historie

Het Dorus Rijkers Fonds werd als vereniging opgericht op 9 april 1923

De beroemdste redder aller tijden was Dorus Rijkers (27 januari 1847 – 19 april 1928), wonende te Den Helder. Begonnen als beroepsmatige vletterman werd hij later schipper van de Helderse reddingboot en heeft dat tot op hoge leeftijd volgehouden. Onder zijn leiding werden talloze schipbreukelingen veilig aan wal gebracht. Dorus was in de loop van zijn leven een nationale held geworden, met een uitstraling, te vergelijken met de huidige Johan Cruyf. Enige vorm van oudedagsvoorziening was echter niet aanwezig. Evenmin was er enige voorziening voor nagelaten betrekkingen bij overlijden van de kostwinner. Dorus leefde op hoge leeftijd bij zijn dochter Doortje in Den Helder in grote armoede. Dorus had vele onderscheidingen, maar het verhaal gaat, dat hij eens een gouden medaille heeft moeten verkopen om een fiets te kunnen aanschaffen. Bij een aantal Nederlanders begon het besef door te dringen dat ondersteuning van de oude dag en van eventuele nagelaten betrekkingen van dit soort nationale helden maar ook andere redders in die tijd na beëindiging van hun reddersloopbaan, dringend noodzakelijk was. Dit vormde de oorsprong van het Dorus Rijkers Fonds.

Het Dorus Rijkers Fonds was voor de tweede wereldoorlog een in Nederland erg bekende organisatie met vele leden. Het geld voor de uitkeringen werd niet alleen door de contributies van de leden bijeen gebracht. Er was ook een bekend revue-gezelschap dat het Dorus Rijkers Fonds actief ondersteunde en een gedeelte van zijn opbrengsten aan het Dorus Rijkers Fonds afstond. Ook waren er weldoeners, zoals de Amerikaan Carnegie, de stichter van het Vredespaleis in Den Haag. Er was een maatschappelijk zeer actief bestuur en er werd een eigen tijdschrift, “De Stormbal” uitgegeven. In de Tweede Wereldoorlog leidde het Fonds een rustig bestaan. Na de oorlog groeide het Fonds verder uit, doch de maatschappelijke bekendheid verminderde. Er werd niet meer aan actieve fondsenwerving gedaan en het aantal leden nam zodanig af, dat op een gegeven moment besloten werd om de vereniging op te heffen en het Fonds te laten voortbestaan als stichting. De officiële naam daarvan luidt Stichting Helden der Zee-Fonds “Dorus Rijkers” en afgekort wordt de naam Dorus Rijkers Fonds gebruikt.

Boek: Het Fonds der Blauwe Zeeridders

 
 
 
Code Goed Bestuur ANBI instelling
 
secretariaat
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk