Meerjarige projecten

Moed, Volharding en Zelfopoffering
Een boek over Mannen met het zout in de aderen.

Hoe de vereniging in een eeuw trachtte haar doelstelling te verwezenlijken beschreven is in het boek Volharding en Zelfopoffering, aan de hand van de traditioneel handgeschreven notulenboeken beschreven.

Hieronder een overzicht van de doorlopende projecten die een bijdrage ontvangen:

  • De vereniging van oud redders “Moed, Volharding en Zelfopoffering” ontvangt jaarlijks een gift. (Doorlopend);
  • Algemene ondersteuning van de Maritiem Historische Databank een databank waarin de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart in is opgenomen. (2010-2020);
  • Maritiem Museum Rotterdam wordt gesteund met een promotie onderzoek maritieme historie. (2019-2022);
  • Scheepvaartmuseum Amsterdam, Fellowshipsprogramma. (2020-2024);
  • Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, prijzen voor jong talent. (2021-2023);
  • Stichting Leerstoel Zeegeschiedenis, Universiteit Leiden, promotieonderzoek. (2021-2024);
  • Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, onderzoek Zeevarenden op de Koopvaardij. (2021-2024);
  • Stichting Maritiem Historische Databank, verzamelen, vastleggen en beheren van historische gegevens inzake de koopvaardij. (2021-2025)

LIJST - VOLGEND ITEM

 
 
 
Code Goed Bestuur ANBI instelling
 
secretariaat
Nicolaas Hennemanpad 85
1961 GT Heemskerk