Disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers".

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Copyright
De inhoud van deze sites is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt, gelieve de bron te vermelden.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via het contact formulier.

Stichting Helden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers"
Secretariaat C.F. Bosch
Deukelven 4
1963 SP Heemskerk
T: 0251 - 24 39 69

 
Het Dorus Rijkers Fonds maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Dit is een samenwerking van zes historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri